Infoevent om världens största passivhusområde i Heidelberg

Bahnstadt Heidelberg. Fotografer: Christian Buck, Steffen Diemer.

År 2007 beslöt staden Heidelberg att anlägga en ny stadsdel i passivhusstandard på området för en nedlagd bangård. På en area om 116 hektar byggdes det som idag är världens största passivhusområde.

Idag bor ca 3400 människor i Bahnstadt Heidelberg, man planerar för totalt 5500 invånare. Många av de boende är unga familjer och studenter.

Den 22 mars inbjuder staden Heidelberg till ett uppföljande informationsevent om projektet, med möjlighet att delta i visningar. Träffen kommer att hållas på tyska och översättas till engelska.

Intresserad? Ladda ner informationsbladet med anmälningsblanketten.