Examensarbeten

Köldbryggor mot grund

Examensarbete vid Chalmers 2011

Hannes Nyberg

   
Passivhus norr om Polcirkeln

Examensarbete vid Umeå universitet 2010

Daniel Söderlund

Passivhus - En jämförelse av resultat och krav i Europa

Examensarbete vid KTH 2009

Ebba Nordling och Louise Carlsson

Alternativa byggsystem för att minska transmissionsförlusterna på miljonprogrammets byggnader

Examensarbete vid Växjö Universitet 2009

Anders Cederholm och Magnus Andersson

Renovering av miljonprogrammet till passivhus

Examensarbete vid Uppsala universitet 2009

Andreas Pihl