Internationellt certifierad passivhushantverkare

För att ett passivhus ska fungera som det är tänkt är det helt avgörande att huset utförs med högsta kvalitet. Hantverkarna på byggarbetsplatsen är viktiga aktörer, deras noggrannhet och genomtänkta samverkan avgör om huset kommer att uppfylla kriterierna för ett passivhus eller ej. I ramen för ett EU-projekt erbjuder vi nu en utbildning till Internationellt certifierad passivhushantverkare som avhandlar alla viktiga moment både teoretiskt och med praktiska övningar. Efter kursen är hantverkarna rustade att genomföra passivhusprojekt som håller högsta kvalitet och som lever upp till passivhuskraven.
Utbildningen erbjuds till rabatterat pris tack vare bidrag från EU och lämpar sig både för enskilda hantverkare och blandande arbetslag inom olika entreprenader.

Läs mer om utbildningen till Internationellt certifierad passivhushantverkare.