Intressegrupp Passivhus Sverige

Passivhuset står för hälsosamt och komfortabelt boende och högsta energieffektivitet. De senaste 20 åren har detta byggkoncept spridits över alla kontinenter med stor hastighet.
Idag är cirka 32 000 passivhus registrerade runt om i världen.
Efter 20 år av passivhuserfarenheter samt uppföljningar och uppmätningar kan konceptet inte längre anses som experiment utan har blivit en standard som står för högsta energieffektivitet samt bästa komfort och kvalitet till lägsta totalkostnad.

Vår ambition är att passivhushusens höga kvalitet garanteras även i framtiden och att de goda exemplen sprids till offentligheten.

IG PH Sverige bildades  för att informera, kvalitetssäkra, utbilda och stötta  byggbranschen och alla andra som är intresserade av passivhustekniken. Dessutom förenar vi passivhusexperter och passivhusprodukter på samma plattform både nationellt och internationellt, via samarbete med iPHA.

IG PH Sverige är ett kompetensnätverk bildat av passivhusexperter med mer än 15 års
erfarenhet. Medlem inom IG PH kan alla bli som är intresserade av att göra Sverige energieffektivare med hjälp av kvalitetssäkra passivhus.

Vårt mål är att utveckla och sprida passivhuskonceptet i Sverige genom kompetensutbildning och kunskapsutbyte samt nätverksbildning mellan passivhusexperter, tillverkare av passivhuskomponenter, passivhusentreprenörer och offentliga aktörer både nationellt och internationellt.