ISOCELL öppnar fabrik i Sverige

Vår medlem Miljöbyggsystem MBS AB har varit ISOCELLs svenska distributionspartner under de senaste åren. Nu ska framtiden för cellulosaisolering i Skandinavien säkras genom etableringen av en fabrik i Sverige. Anläggningen kommer att ligga i Tibro och tillverka cellulosaisolering, dvs. isolering baserad på återvunna dagstidningar (returpapper). Anledningen till att valet föll på Sverige och Tibro är att Sverige är den största marknaden i Skandinavien samt att Tibro ligger bra till geografiskt för att leverera material till Sverige, Danmark och Norge.

Produktionslinan som levereras har en produktionskapacitet om ca 20.000 ton färdig cellulosaisolering per år. Etableringen i Tibro blir ISOCELLs femte fabrik i Europa. Förutom Tibro har man en fabrik i Österrike, en i Belgien och två i Frankrike.  Den huvudsakliga råvaran, återvunnet tidningspapper, upphandlas och levereras från leverantörer i Skandinavien. Vid full produktion kommer fabriken att sysselsätta 10-15 personer och rekryteringsprocessen pågår just nu för fullt. Förutom produktionsanläggningen etableras även ett test och utbildningscenter.
Fabrikslokalen är just nu under byggnation och produktionsanläggningen är beställd. De första leveranserna från den nya anläggningen planeras ske i början av augusti 2013.

Läs hela pressmeddelandet här.