Knivsta-skolan halverar lufttäthetskravet

Nu har lufttäthetsmätningen genomförts för Högåsskolan i Knivsta, som byggs i passivhusstandard. Kravet var 0,10 l/sm2. Rapporten visar att skolan kom ner i ett värde på 0,06 l/sm2, vilket är nästan en halvering av kravet. Fantastiskt bra jobbat, alla som varit inblandade i projektering och utförande!

Läs rapporten från lufttäthetsprovningen här.

Läs rapporten från termograferingen här.