Koljern – isolerande byggelement av lättvikts-komposit

Vi hälsar Koljern Nordic AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus!

Koljern® är namnet på en patenterad teknologi som gör den isolerande produkten Foamglas® bärande. Koljern®-element är en ETA-godkänd självbärande lättvikts-komposit som är brandklassad, fuktsäker och med mycket goda isolervärden med marknadens längsta materialgaranti på 50 år.

Byggelementen kan med fördel användas som komplett husgrund för att ersätta betongplatta. Materialet isolerar mycket bra, tål tryck, suger inte fukt, åldras ej och huset kan byggas direkt då ingen torktid behövs. Koljern-elementen som grundkonstruktion har bättre isolerande egenskaper över tid än en traditionell isolerad platta på mark av cellplast och betong, dessutom är lösningen mer miljövänlig, då produktion och transport bidrar till betydligt mindre utsläpp av CO2. Hela konstruktionen är återanvändbar och återvinningsbar och tillverkad med hög grad återvunna material.

Koljern Nordic AB utvecklar och marknadsför uteslutande cirkulära byggprodukter för att hjälpa kunder förbättra kvalitet i bostäder samt nå klimatmål. Bolagets produktportfölj fokuserar just nu på två produktområden; husgrunder i träfastigheter upp till 5 våningar, samt indragna terrasser för flerbostadshus, där man i båda fallen helt ersätter en isolerad betongplatta.

Besök Koljern Nordic.