Komfortmiljö levererar isolering och tätskikt till Högåsskolan

Komfortmiljö i Sverige AB har via sin lokala representant i Uppsala Uno Wallgren AB fått beställning på att leverera och installera Thermofloc cellulosaisolering till Högåsskolan i Knivsta.

Komfortmiljö skall även leverera in och utvändiga tätskikt med tillbehör av det i Tyskland välkända varumärket Proclima, som Komfortmiljö sedan en tid tillbaka representerar på den svenska marknaden.

Leveranser pågår och beräknas vara klara under hösten 2014.