Konferens om hållbart ledarskap i Varberg

I Varberg äger endagskonferensen Hållbart ledarskap rum den 9 oktober 2019.
Ur programmet:
- Business och hållbarhet
- Framgångsrikt förändringsarbete
- Bioekonomins möjligheter
- Valbara Master Classes för fördjupad kunskap (begränsat antal platser)

Medlemmar i Intressegrupp Passivhus får samma rabatt på deltagaravgiften som EMC-medlemmar.

Till konferensens webbsida.