Kurs: Byggnadsdesign med hållbara detaljer – begränsa köldbryggors inverkan

LSS-boende i passivhusstandard. Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB.

Den 21-22 november håller vi en utbildning hos Fastighetsstudion i hur man utformar byggnader på ett hållbart sätt. Intresset för hållbart byggande ökar dramatiskt i takt med att kraven på att vårt klimatavtryck behöver minska. IG Passivhus har verkat många år inom hållbart byggande och är specialister på att bygga med metoder som minimerar klimatskalets förluster vilket är viktigare än någonsin nu när målet är att effektreducera tillförd energi. Här har branschen mycket att lära.

Kursen genomförs under två dagar där dag 1 fokuserar på byggnadsutformning och vikten av att utforma detaljer med omsorg för att begränsa förluster. Dag 2 fördjupar vi oss i detaljer, hur dessa utformas och beräknas och tittar på beräkningsexempel för köldbryggor. 

Kursledare: Simone Kreutzer Wesslund, IG Passivhus

Kursdatum: 21-22 november 2022, 08.00-16.30

Plats: Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris: Dag 1, 3 500 kr + moms per deltagare. Dag 1+2, 6000 kr + moms per deltagare.

Anmälan: via hej@fastighetsstudion.se

Besök Fastighetsstudion.