Lagmanskolan, Mjölby

Ort: Mjölby
Arkitekt: Snidare arkitekter
Beställare: Mjölby kommun
Entreprenör: upphandlas våren 2022
Omfattning: 2000 kvm

Lagmanskolan i Mjölby ska renoveras och byggas till. Den nybyggda delen blir ett passivhus på ca 2000m2 som uppförs i massivträ. Ambitionen är en klimatsmart byggnad från produktion till drift. Även den befintliga skolan ska få nya fönster och mer isolering för bättre komfort och hållbarhet.