Laholm satsar på passivhusteknik


Laholms kommun står inför en av sina största skolinvesteringar i modern tid. Nya Glänningeskolan för F-6 och 475 elever har en beräknad investeringsvolym på 155 MSEK inkl. ny fullstor sporthall. Byggherre och projektledare är kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Laholm AB.

Huset ska designas som passivhus för att sänka den årliga driftskostnaden och för att lägga fokus på komfort, inomhusklimat, ljudmiljö och inre samt yttre miljöbelastning.

Nya Glänningeskolan är just nu föremål för en förstudie. För att reda ut passivhusets fördelar, teknik och eventuella nackdelar har Kommunfastigheter bjudit in Simone Kreutzer från Intressegrupp Passivhus att hålla ett föredrag i ämnet den 19 januari.

Skolan ska stå klar till vårterminen 2019.

Vill du delta i seminariet? Kontakta Simone Kreutzer, simone@igpassivhus.se