Livliga debatter i Almedalen


Mycket klokt sades den 4 juli när IG Passivhus bjöd in till debatter och seminarier om hållbart byggande på båten Samhällsbyggararenan i Visby.

- Nej, vi bygger inte med sunt förnuft, vi kan mycket bättre men byggteknikutvecklingen har stannat av, menade Ingrid Westman från Friendly Building, och Michael Englund från ÅWL arkitekter höll med:

- Man har anpassat sig efter den motsträviga delen av byggbranschen. Jag är kritisk till den aktuella arkitekturtrenden, där man inte tar hänsyn till att minimera värme- och ventilationsförluster, helinglasar hus med många vinklar utan funktion. En dyr arkitektur anser jag både i investering och under driften.

Från tillverkaren Isocell kom värdefulla synpunkter om nyttan med energieffektiva och hållbara material. Entreprenören HMB delade med sig av erfarenheter från partnering.

Representanterna för Knivsta och Laholms kommun lade konkreta siffror på bordet som visar att passivhus är kostnadseffektiva i alla led.

Se bilder från debatterna här:
Debatt 1: Karl-Erik Grevendahl, Andreas Östlund, Michael Englund, Ingrid Westman, Emma Hult, Ola Johansson, Robert Johannesson


Debatt 2: Tomas Lindgren, Åsa Karlsson Björkmarker, Märta Stenevi, Christian Ottosson


Stefan Lundström, Per Wiker