LSS-boende Landskrona

Ort: Landskrona
Arkitekt: LuMe Arkitekter AB
Entreprenör: Miri Bygg AB
Omfattning: 13 lägenheter
Inflyttning: 2023

Emrahus LSS-boende i Landskrona är den första byggnaden i Sverige med en dubbel certifiering som miljöbyggnad guld och passivhus (PHI). Byggnaden rymmer totalt 13 lägenheter; 6 på markplan och 7 på ovanvåningen. Med en vacker tegelfasad och ett diamantformat sedumtak bidrar huset till områdets arkitektoniska kvaliteter.

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra ljudklass med väldigt tysta rum.

Boendet i Landskrona har ljudklass A.