LSS-boende, Skänninge

Foto: Mattias Hamrén

Ort: Skänninge, Mjölby kommun
Arkitekt: Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB
Beställare: Mjölby kommun
Entreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB
Omfattning: 585 kvm (6 lägenheter)
Inflyttning: 2021

I Skänninge planeras ett LSS-boende om 585 m2. Boendet rymmer 6 st lägenheter med förråd, gemensamma umgängesytor och personalutrymmen.

Huset uppfyller en utökad tillgänglighetsnivå enligt Svensk Standard och projekteras för efterföljande certifiering Passivhus Classic.
Ambitionen är att uppnå en energiförbrukning som är 30% lägre än BBR’s ställda krav.

Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona gränserna mellan de privata bostäderna och det gemensamma delarna.
Byggnadens formstarka takutformning bidrar till ett modernt och karaktäristiskt uttryck men med en tydlig koppling till traditionellt svenskt byggande.

De två yttre huskropparna kläs med glest placerade vertikala, smala OrganoWoods träribbor som grånar naturligt och får en mjuk silvergrå yta. Samma träribbor används på komplementsbyggnader och spaljéerna vid uteplatser för ett samlat uttryck.

Den mellersta huskroppen särskiljer sig från de två yttre och kläs med en slät OrganoWoods-panel vars vertikala ränder samspelar med de intilliggande huskropparnas träribbor. Taken täcks med sinusprofilerad aluzink.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning. Solcellsanläggningen är dimensionerad för att tillgodose byggnadens egen elförbrukning.

Fönster, dörrar och rännor lackas för att samspela med taken. De yttre huskropparna rymmer 3st lägenheter vardera och en korridor där utskjutande förrådsutrymmen bildar privata hallsituationer vid varje lägenhetsdörr. Här finns möjlighet för hyresgästen att prägla sin entré efter egen smak.

Lägenheterna är alla 42,5 m2 och rymmer entré, ett välutrustat kök och matplats som övergår i ett ljust vardagsrum, handikappanpassat badrum med möjlighet till egen tvättmaskin och torktumlare och ett sovrum stort nog att möblera efter hyresgästens behov.

Från vardagsrummet når man den privata uteplatsen med rymlig altan av trätrall och ramp som anknyter till den gemensamma trädgården.

Den mellersta huskroppen innehåller en rymlig entré med vindfång, tvättstuga, teknikrum, personalutrymmen och det gemensamma köket och vardagsrummet som är placerat i husets mitt med plats för gemensamma måltider och umgänge.
Rummet har en härlig rymd upp till taknock och stora fönsterpartier som leder ut till en gemensam uteplats med pergola.

Angöring utformas för att anknyta lämpligt till omkringliggande vägnät och för att underlätta vid persontransporter. Komplementbyggnader som förråd och cykelskjul placeras i anknytning till infart och parkering.

Alla lägenheter är tillgängliga utifrån via sin altandörr som kan användas som en alternativ privat entré.

Hyresgästerna har möjlighet att organisera egen odling vid den privata uteplatsen om intresse finns. Uteplatserna avdelas med spaljéer och mynnar ut i den gemensamma trädgården med gräsmattor, träd och planteringar. Mindre sittytor med bänkar placeras längs med hela trädgården.

Trädgårdsbelysning lyser upp utemiljön så att hyresgästerna kan njuta av växtligheten även under dygnets mörka timmar.

Foto: Mattias Hamrén
Foto: Mattias Hamrén