LSS-boende Vallentuna Angarns-Haga

Ort: Vallentuna
Arkitekt: LuMe Arkitekter AB
Entreprenör: Assemblin AB
Omfattning: 6 lägenheter
Inflyttning: 2022

Det här är Emrahus andra LSS-boende i Vallentuna, placerat i vackra miljöer med nära till natur och fina strövområden. Huset är certifierat enligt den internationella standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra ljudklass med väldigt tysta rum.