LSS-boende Vallentuna Körlinge

Ort: Vallentuna Körlinge
Arkitekt: LuMe Arkitekter AB
Entreprenör: Assemblin AB
Omfattning: 6 lägenheter
Inflyttning: 2022

Emrahus tredje LSS-boende i Vallentuna, beläget i vackra och lummiga miljöer. Huset är certifierat enligt den internationella standarden (PHI).

Samtliga Emrahus LSS-boenden är designade för att vara både fysiskt och kognitivt tillgängliga. Den kognitiva tillgängligheten, som handlar om att skapa rogivande rum genom att minska sinnesintrycken, stärks av att husen byggs som passivhus. Byggtekniken ger nämligen en bra ljudklass med väldigt tysta rum.