Med Peter Eriksson i Almedalen

Den 4 juli debuterade vi i Almedalen genom att prata om det hållbara passivhuset - både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi var specialinbjudna av Växjö kommun att medverka i ett seminarium om bostadsbyggande, där även bostadsminister Peter Eriksson deltog i debatten.

Inför många besökare lyfte Simone Kreutzer fram de goda exemplen runtom i världen, som bevisar att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt. Redan idag finns tekniken för att bygga energieffektiva lägenheter. Det som krävs är att beställare, konsulter och byggare har den rätta kunskapen för att kunna ställa rätt krav, att standardisera lösningar och att bygga i en hållbar kvalitet.

En annan viktig faktor är att betrakta en byggnad ur livscykelperspektiv för att kunna bedöma dess hållbarhet och värde för samhället. Just här utmärker sig passivhuset på grund av sitt hantverksmässigt högklassiga utförande och alla hållbara materialval.

Ett Tack till Växjö kommun som fann det angeläget att sprida budskapet om passivhus och bjöd in oss!