Bli medlem i IGPH

Medlem i IG PH Sverige kan alla bli som aktivt vill driva fram energieffektivisering i Sverige genom att använda passivhustekniken. Bli medlem genom att maila till info(@)igpassivhus.se. Ange företagsnamn, organisationsnummer, ditt namn, din e-postadress och antal anställda.

Fördelar för medlem i IG PH Sverige

- Rabatt på CEPH-utbildningen, studieresor och andra passivhusaktiviteter.
- Information om nya material, certifieringar, m m.
- Tillgång till information i medlemssidor.
- Tillgång till alla Passipediasidor.
- Blir medlem i iPHA (International Passive House Association) med alla deras erbjudanden.

Som medlem i IG PH Sverige förpliktar man sig

- Att använda begreppet passivhus under projektering och marknadsföring enbart för byggnader som klarar passivhuskraven enligt den internationella passivhusdefinitionen.
- Att utbilda och informera sig vidare om passivhusutveckling.
- Att informera beställare och byggherrar om fördelarna med energieffektiva lösningar som passivhus.
- Att kvalitetssäkra sina passivhus och passivhuskomponeter.

Medlemsavgifter

Antal personer i företaget Årsavgift* [SEK]  I årsavgiften ingår serviceavgift* med
1-3 (gäller även privatpersoner) 2000 1333
4-10 3000 2000
11-25 5000 3333
26-100 9000 6000
101-200 14000 9000
201-500 18000 12000
501-1000 23000 15333
>1000 30000 20000
studenter 500 333

* Årsavgiften omfattar medlemsavgift och serviceavgift. Medlemsavgiften är inte momsbelagd. Serviceavgiften är momsbelagd och avdragsgill.

Registreringsavgift tillkommer enligt följande:

50% av årsavgiften.
25% av årsavgiften för företag med certifierade passivhusexperter eller certifierade passivhuskomponenter.
0% för studenter.

Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning skall ske skriftligen senast 30 september innevarande år, annars sker automatisk förlängning med ett år.