Nästa CEPH-kurs startar 29 mars

Boka din plats senast 1 mars för att få 3000 kr early bird-rabatt!

Boka här

Ta ett helhetsgrepp om byggnationen inklusive livscykelkostnad, energiberäkning och klimatdeklaration! Vår kurs i hållbart byggande är lika värdefull för arkitekter, projekterare, beställare och entreprenörer.

På tio dagar lär du dig allt du behöver för att planera kvalitetssäkrade, komfortabla och lönsamma byggnader med lågt fotavtryck - oavsett användningsändamål. Projekteringsprogrammet PHPP ingår kostnadsfritt och hjälper dig att beräkna energianvändningen samt välja rätt komponenter. Du lär dig också hur man beräknar livscykelkostnaden och hur man gör en livscykelanalys (klimatdeklaration).  

Kursen hålls till hälften på plats i Stockholm och till hälften digitalt. Ett studiebesök i ett passivhus ingår.

Begränsad antal platser, först till kvarn!