Norconsult – en av Nordens största inom rådgivning

Vi hälsar företaget Norconsult AS välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus!

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper företaget sina uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.

Norconsult arbetar med helhetslösningar som bidrar till kundernas värdeskapande och framgång. Varje år utförs ett stort antal uppdrag för kommuner, statliga verk och privat näringsliv, både nationellt och internationellt.
Norconsult har ingenjörer som är certifierade för Miljöbyggnad och Passivhus enligt IPHA (International Passive House Association) och arbetar med att skapa en behaglig inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön minimeras och den ekonomiska lönsamheten maximeras.

Tjänsterna omfattar utredning, projektering och uppföljning av alla eller enstaka faser i ett projekt. Från behovsanalys, förprojektering, utformning av specifikationer och anbudsdokument till färdiga anläggningar, inklusive drifts- och underhållsrutiner.

Till Norconsults webbplats.