Nu är PHPP 8 med 3D-verktyg här

PHPP 8 innehåller ett helt nytt verktyg, designPH. Med detta 3D-tool som bygger på Google ScetchUp kan man ange data grafiskt och se direkt hur ändringar påverkar energibalansen. Resultatet kan enkelt exporteras till PHPP.
En annan förbättring är att det nu finns möjlighet att göra en omfattande hållbarhetsbedömning med nya kalkylblad för beräkning av solceller, värmepumpar, jordkollektorer och tillskott från solvärme.

Programmet och den tillhörande handboken är på engelska.

Läs mer om PHPP 8 och beställ här.