Ny arbetsgrupp bildad inom IG Passivhus

Foto: Anders Bobert

Efter senaste medlemsmötet i september har vi beslutat att bilda en Passivhus-arbetsgrupp med de medlemmar som vill engagera sig lite extra för att driva fram passivhuskonceptet och -utvecklingen här i landet.

Gruppen består idag, utöver Simone Kreutzer Wesslund (IG Passivhus), av fyra IGPH medlemmar som är Ingrid Westman (Friendly Building), Jasenka Hot (WSP), Michael Staffas (Build Well) och Marcus Jansson (Horisont arkitekter).

Fler medlemmar är välkomna! Bara hör av er!

Syftet med gruppen är bl.a. att göra passivhuskonceptet mer känt och uppmärksammat hos organisationer som arbetar med byggcertifieringar, hos Universitet/Högskolor och myndigheter samt hos beställare och byggherrar.

Målet är även att stärka den svenska passivhuskompetensen genom att dela och sprida internationella kunskaper samt goda referenser och erfarenheter från projekt i andra länder.

Nytt presentationsmaterial ska tas fram och under våren då vi bl.a. ska besöka olika potentiella samarbetspartner och myndigheter. Gruppen jobbar helt ideellt och med stora ambitioner. Tack för det!

Safe the date - internationell minikonferens 28 mars

Vi börjar även att planera en internationell minikonferens under våren, med andra länders passivhusföreningar – för att höra om deras framgångar och nya möjligheter samt hur vi i Sverige kan lära oss av deras erfarenheter.

Save the date 28 mars 2022! Mer information kommer under januari månad.

Fyra gånger per år skickar iPHA (International Passive House Association) ut det internationella nyhetsbrevet, som ni som är medlemmar säkert fått och läst.

Vi planerar även här att visa upp fler svenska erfarenheter och projekt och event, som tusentals passivhusintresserade i hela världen ska kunna se och läsa om.

Därför är det viktigt att ni skickar in era projekt, nya produkter eller annat intressant att dela med sig av, till mig regelbundet – så vi inte missar möjligheten att synas i hela världen, med våra goda miljö- och klimatarbeten i Sverige.