Ny förskola till Sigtuna kommun

I centrala Valsta bygger Sigtuna kommun nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.
TOL Arkitekter designar huset och Sweco architects utformar utemiljön.
Detaljprojekteringen är planerad att vara klar våren 2017, inflyttningen ska ske till våren 2019.

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta.Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcellernas till fullo.

Läs mer om projektet och se bilder här.