Paradishallen, Älmhult

Ort: Älmhult
Arkitekt: LBE arkitekt AB
Beställare: Älmhults kommun
Entreprenör: Dynacon Construction AB
Omfattning: 1787 m2
Inflyttning: 2022

Paradishallen byggdes samtidigt med Paradisskolan i Älmhult. Hallen är delbar. På plan två finns läktarsektionen och teknikutrymmet. Väggarna av betong är byggda i helsandwich-teknik resp. Lättelement-väggar. Även taket kommer från Lättelement. Fönstren är passivhuscertifierade trä-aluminiumfönster och kommer från Smartwin.

Paradishallen uppfyller kraven för ett internationellt certifierat passivhus.