Paradisskolan, Älmhult

Ort: Älmhult
Arkitekt: Arkitektlaget
Beställare: Älmhults kommun
Entreprenör: Dynacon
Inflyttning: 2022

Älmhults kommun har beslutat att bygga en ny skola i Västra Bökhult. Paradisskolan blir en F-6 skola och beräknas öppna hösten 2022. Den totala investeringsramen för projektet är 250 milj kronor.

Precis som samarbetet mellan Älmhults kommun och Dynacon kring bygget av Elmeskolan kommer också Paradisskolan att förverkligas som ett partneringprojekt.

Paradisskolan ska certifieras som ett passivhus enligt den internationella definitionen.