Passivhus-expertkursen 10 år. Fint jubileumserbjudande!

Nu har utbildningen till internationellt certifierad passivhusexpert funnits i Sverige i 10 år, och vi har utbildat ca 300 svenska passivhusexperter. Detta firar vi med ett riktigt bra jubileumserbjudande som gäller för vårkursen 2019: Gå 2, betala för 1!

För 1 person är jubileumspriset 20.000 kr.

Läs mer här och anmäl dig senast 26 februari 2019.

Läs här nedan vad tidigare deltagare tyckte om utbildningen! Vi ställde 3 frågor till passivhusexpertkurs-deltagare som gick CEPH kursen från 2009-2018.

1. Kom du ihåg när du gick kursen, det var ju ett tag sedan. Vad har kursen gett dig i ditt yrkesliv?
2. Vad var det bästa med kursen?
3. Vem skulle du rekommendera kursen till och varför?

Thomas Linderholm (Exengo), gick kursen hösten 2016

För mig var de föregående kurserna samt passivhuskursen en brytpunkt i karriären, där jag fick en "verktygslåda" av kompetens för att energisamordna riktigt ambitiösa lågenergiprojekt. Såväl passivhus, som andra projekt.

Titeln passivhusexpert får också mer tyngd i branschen för varje år.

Så när jag rekommenderar kursen till andra säger jag att den är halvt essentiell för en energisamordnare - vare sig man lyckas få jobba med passivhusprojekt eller inte.

Det bästa är verktygen man får med sig i form av kompetens.
- Prioritering av "energiåtgärder" i tidiga skeden. Ex. att formfaktor är en av få energiåtgärder som både sparar energi och reducerar investeringskostnad.

- Det alternativa synsättet på byggprojekt jämfört med svenska normer, samt att det alltid finns utrymme att ifrågasätta hur man "vanligtvis gör"

- Kvalitetskontroll. Att verkligen säkerställa att produkterna som installeras har god kvalitet. Främst har detta varit nyttigt för fönster.

Passivhuskursen var duktig på att lära ut hur fönster fungerar termiskt i karm, infästning glaskant o.s.v.

Dock tycker jag att man borde lägga till en sak i kursen, där man lyfter vad som normalt händer i projekt i form av ljudkrav, säkerhetslaminering, härdade glas etc- vilket gör att Ug ofta inte kan bli så bra som man hoppas på. Detta är en svår parameter som man bör ha verktyg att hantera i tidiga skeden, så det inte kommer som en kalldusch senare.

Kursen rekommenderas till följande:

Energispecialister på fastighetsbolag - För att kunna ta fram sunda kravställningar för deras nyproducerade byggnader.

Energikonsulter - Så klart

Arkitekter - Någon på alla arkitektkontor bör ha kompetensen för att kunna ta egna goda besslut för att utforma byggnaden energieffektivt.

VVS-konsulter - Lika ovan, för att kunna "skruva lite" på normal systemdesign, för att reducera energianvändningen.

Calle Lidbeck  (Emrahus), gick kursen hösten 2015

Bra kompetens om hur ett hus fungerar i sin helhet med både fukttransporter och luftläckage uppvärmning och risk för kondensering.

Bredden kring hur ett hus fungerar.

Alla som skall utbilda sig till något inom husbyggande.

Lukas Ljungqvist (Stockholm stad), gick kursen höst 2009

Kursen gav mig en förståelse för hela processen att åstadkomma byggnader med hög energiprestanda. Allt från hur man ritar till byggprocessen och byggfysiken-hur energi vandrar genom byggnadens olika konstruktionsdelar.

Att den internationella definitionen utgår från fysikens lagar - luftens kapacitet att transportera värme - och att allt ifrån beräkningsmodeller till utbildningsmaterial är evidensbaserat. En otroligt gedigen kunskapsbas.

Alla som vill fördjupa sina kunskaper om byggnadsfysik och hur man uppnår energieffektiva hus från byggnadens form till dess detaljer. För att lära sig hur man bygger riktiga passivhus.

Lars Hoppe (Bosch/IVT), gick kursen hösten 2010

Var ca 6 år sen jag gick kursen, den gav mig en mycket större förståelse för vikten av klimatskalet, köldbryggor mm. Påverkar mitt arbete när jag räknar på projekt idag.

Att själv kunna experimentera med andra för att få fram bra lösningar, helhetskonceptet där alla relevanta delar av huset berörs, träffa andra med samma intresse.

De som projekterar hus, kanske även produktutvecklare dock då mera en lightversion utan certifikat. De ska få en förståelse för behovet och inte bli passivhusexperter.

Sofia Johansson (SISAB), gick kursen hösten 2015 

Om jag inte minns fel var det 2015 jag gick kursen, ungefär samtidigt som Villa Circuitus byggdes. Utöver kunskaperna som krävs för att tekniskt få ihop ett passivhus ger kursen också deltagarna en ovärderlig bild av vilka detaljer som gör dom stora skillnaderna ur energisynpunkt. Något som en bra projektör alltid bör ha med sig oavsett om det ska bli ett passivhus eller inte.

Jag tycker det var jättebra med upplägget där vi träffades i block och verkligen hade möjlighet att fördjupa oss i olika frågor under flera dagar. Att kombinera teori och studiebesök tyckte jag också var riktigt bra. Så här ett par år i efterhand kan jag känna att nätverket jag byggde med andra kursdeltagare har varit minst lika värdefullt som själva utbildningen.

Jag skulle rekommendera kursen till arkitekter, konstruktörer och VVS-projektörer. Tänk om vi hade en projektgrupp där alla tre kategorier hade kompetens med sig. Det skulle bli snyggt, hållbart och energieffektivt!

Kristian Nilsskog (Tyréns AB), gick kursen hösten 2009

Visst kommer jag ihåg det! Tentamen samma dag som vi kom hem från vår fyraveckors smekmånad. Men kunskapen satt på plats efter kursen utan plugg inför!

Främst har det givit mig en pondus i frågor kring byggnaders klimatskal. Men även god kunskap i hur systemet i huset samverkar, det ger bättre förmåga att komma med idéer och lösningar tvärvetenskapligt som gagnar mina projekt i sin helhet.

Helheten och kunskapsnivån, det var ingen kurs som alla kommer igenom utan de som kommer ut ur den har en bred kunskap med.

Alla inom bygg, ökad förståelse i hur olika discipliner påverkar varandra gör bara kvalitén högre. Skall jag dock lyfta ut någon specifik grupp så är det arkitekter och byggnadsingenjörer då det tyvärr allt för ofta saknas en del baskunskap i detta område. De har ofta även störst möjlighet att påverka i tidiga skeden.

Agnieszka Zalejska Jonsson (KTH), gick kursen hösten 2010

Träffade absolut mest fantastiska människor. Simone & Tommy, Jasenka och all andra. Har lärt mig enormt mycket om byggande, VVS komponenter. Superbra kurs för alla som vill förstå bättre byggande.

Absolut. Jag rekommenderar principer till alla som på något sätt jobbar med samhällsbyggande. Förståelse för bygg principer är viktigt för att planera, designa, bygga och förvalta. Det är inte bara viktigt för att kunna bygga och förvalta men också för att kommunicera i branschen, att upphandla rätt!

Rebecca Magnusson (Tyréns AB), gick kursen hösten 2009

Kursen gav mig förståelse för täthetens betydelse och köldbryggor. Dock tycker jag att det är främst arkitekter som behöver denna kurs då byggnadens gestaltning är viktig för att uppnå energikraven.

Michael Staffas (Buildwell), gick kursen våren 2010

Kursen har gett mig en ny plattform att arbeta från när det gäller passivhus och övriga typer av lågenergibyggnader.

Bästa med kursen var bredden - från projektering/planering till val av material samt avsluta med tips för byggarbetsplatsen och ekonomi - från "ax till limpa"!

Jag vill rekommendera kursen till alla som arbetar inom byggsektorn: planering (kommun, Arkitekt, stadsplanering), projektering (Arkitekt, konstruktör, installatör), entreprenör (platschef, entreprenadingenjör), materialleverantörer (inom bygg, VVS, el). Jag skulle även vilja att alla byggrelaterade utbildningar har med innehållet i CEPH-kuren i samtliga utbildningar.

Gunnar Isaksson (Konkret Umeå), gick kursen våren 2015

Såsom konstruktör har kursen har främst stärkt mitt medvetande avseende hur man energieffektivt utformar klimatskiktet i en byggnad, dvs fokus på att minska köldbryggor, bygga upp isoleringsskiktet med ändamålsenliga material, vikten av att med lämplig konstruktion möjliggöra åtgärder för byggnadens täthet mm.

Kursen skapade en insikt avs de aspekter som är väsentliga i passivhushänseende, såsom arkitektonisk utformning mht anpassning till klimat, lämpliga installationssystem, prestandakrav på olika byggnadsdelar o material t.ex. fönster.

Kunskapen är värdefull för arkitekter, VVS'are, konstruktörer, byggherrar, samt säkert även för politiska funktioner inom stat o kommuner för att bredda medvetenheten mot ett hållbart byggande.

Sandra Davidsson (Nacka kommun), gick kursen hösten 2017

Det var en mycket intensiv och lärorik utbildning som gav mig framför allt mer kunskap om konstruktion, byggnadsfysik, fukt och ekonomi. Dels fick man väldigt bra information från de som ledde lektionerna men det var minst lika intressant att få höra sina kursdeltagares erfarenheter och kunskaper. Detta är en utbildning som är väl värd att satsa på då den berör så många områden inom bygg. Det gör att man har en trygg grund att bygga vidare på i sin yrkesroll både som specialist men även som projektledare.

Det bästa med kursen var att man fick se passivhuslösningar i verkligheten och att det fanns massor med anknytningar till verkligheten, det fanns med både bra och dåligt exempel och att det är helt okey att misslyckas bara man lär sig något utav det och gör det bättre till nästa gång. Sen får man ett större kontaktnät bara som en bonus.

Det är just för att utbildningen är bred och tar upp alla områden. Detta borde vara en grundkurs i många byggutbildningar där man skapar en gemensam förståelse för alla delmoment och aktörer inom hela byggprocessen. Alla måste hjälpas åt, förstå och sträva efter samma mål för att man ska lyckas bygga bra fastigheter.

Martin Modin (Dry-it), gick kursen hösten 2016

Det var några år sedan nu. Den har givit mig en väldigt god förståelse för hur man bör bygga klimatsmart. Den grönaste energin är ju den som inte används har jag lärt mig och så är det ju verkligen.

Det är att man varvar både teori med en del praktik och att det är olika och några av branschens bästa kursledare som alternerar mellan blocken vilket ger en extremt bred erfarenhetsåterföring. Extra roligt att jag kunnat bidra med min kunskap som kursledare också.

Jag skulle egentligen kunna rekommendera kursen till alla oavsett vad man brinner för i grunden. Man får både spetskompetens inom Passivhustekniken men får också en förståelse hur man kan ta fram de allra energieffektivaste lösningarna.

Stefan Carlsson (Wästbygg), gick kursen våren 2014

Kunskap utöver de flesta när det gäller lufttäthet och köldbryggor. Tyvärr stor svårighet att kunna använda mig av det i verkligheten.

Att fördjupa sig i dessa ämnen med proffs till lärare som kan svara och förklara bra. Att kursen är uppdelad så man kan smälta lite i mellan gångerna och kul att träffa deltagarna igen.

Alla som förstår och vill förändra vårt sätt att bygga hus. Nu är nivån skrämmande låg både hos beställare, chefer och yrkesarbetare.

Johan Thorstensson (Incoord), gick kursen hösten 2014

En stor fördjupad förståelse kring hur man producerar en energieffektiv byggnad.

De djupgående praktiska och teoretiska tillämpningarna. Framförallt för material, köldbryggor och fönster, som jag haft oerhörd nytta av att kunna i mitt arbetsliv. Det har gett mig en mer auktoritär roll i projekten då man både förstår praktik och teori. Vidare så är det ju ett fantastiskt engagemang från kursledaren. Du är mycket inspirerande att lyssna på Simone!

Alla som jobbar med energieffektiva byggnader, dvs. arkitekter, VVS:are, konstruktörer, energiberäknare, projektledare men även beställare. Det skapar en ny fördjupad förståelse som inte finns i branschen ännu.

Kristin Åberg Nilsson (Danderyd Kommun), gick kursen hösten 2009

Jag gick kursen runt 2010. Kursen gav mig inledningsvis bra kunskap för att vara projektledare och beställare till nyproduktion av en förskola i passivhusteknik, Skogsgläntans förskola. I min roll som fastighetschef har vi byggt ett ridhus där "humandelen" d.v.s. där hästarna inte är, är byggd i passivhusteknik. I Danderyds kommun har vi miljömål för nyproduktion av verksamhetslokaler att ambitionen ska vara att uppföra i passivteknik. Utan kursen hade jag inte haft kunskap att ställa kravet och argumentera för att politikerna ska besluta i den riktningen.

Att alla fackområden beaktas och att deltagarna har olika kompetenser som kan bidra till spännande diskussioner och grupparbeten.

Jag skulle rekommendera kursen till konsulter och entreprenörer som ska bygga passivhus. 

Mattias von Malmborg (EBAB), gick kursen hösten 2017

Absolut!! I den positiva bemärkelsen så har det gett mig fler verktyg för att affärsutveckla företaget som jag jobbar på, framförallt gällande tjänster i de tidiga skeenden i byggprocessen.

Den stora utmaningen är att upplysa byggbranschen om att dessa tjänster är så viktiga för utvecklingen av det hållbara samhället, men även ur perspektivet kvalitetssäkring i byggprocessen.

Kursen var väldigt upplysande och allmänbildande. Det här är en kurs som borde ges i skolan på Arkitekt och på Samhällsbyggnad.

Egentligen alla som befinner sig i byggbranschen och intresserar sig för utveckling av det hållbara samhället, men även till högskolorna.

Väldigt viktigt att informera beställare och arkitekter om denna kurs. De är dem som behöver ta lead för att visa vägen framåt till det hållbara samhället.

Andreas Östlund (Isoleringslandslaget), gick kursen våren 2016 

Jag kommer ihåg kursen som den intensivaste och mest omfattande kurs jag deltagit i och då räknar jag även 4 år på högskolan. Kursen gav en väldigt bra överblick över hela byggprocessen och detaljerad information om olika byggnadsdelar och installationer som jag har användning av på jobbet varje dag.

Det bästa var nog ändå hur omfattande den var och den överblick över byggprocessen den givit mig.

Jag skulle rekommendera kursen till alla med en lite mera teoretisk infallsvinkel i sina dagliga sysslor inom byggbranschen. För byggnadsarbetare med mera "hands on" arbetsuppgifter är denna kurs kanske lite för omfattande och generell för att vara intressant. Jag arbetar själv med isoleringsmaterial och lufttäthetsprodukter och inom detta fält har jag nytta av det jag lärt mig varje dag!

Esko Niskanen (Svenska Fönster), gick kursen hösten 2011

Jag gick kursen på hösten 2011, och den har gett mej en ställning på företaget som sak-kunnig i passivhus-frågor.

Jag kan inte peka på något specifikt med kursen, jag tyckte allt var bra, det var hög klass på den.

Jag tycker att alla som har någon anknytning till byggnation, (arkitekter, konstruktörer, ekonomer) ska gå den här kursen. Det finns så många missuppfattningar och frågetecken kring passivhus-byggandet som besvaras och rätas ut på den här kursen, det blev många aha-upplevelser.

Liv Stein (Tengbom), gick kursen hösten 2012

Jag gick 2011 och kursen gav mig en bred insikt i hur passivhusen fungerar.

Att förstå hur passivhus fungerar i grunden gör att du har med dig ”tänket” redan från skisstadiet vilken förhoppningsvis kan ge en mer genomtänkt byggnad

Jag rekommenderar gärna till alla (speciellt arkitekter) som verkar intresserade av miljöbyggande.

Michael Englund (ÅWL arkitekter), gick kursen hösten 2012

Ett tydligt fokus som ger hopp för branschens viktiga klimat-utmaning.

Det gav en helhetssyn där de olika verktygen sammantaget visar på en stor förbättringspotential i energieffektiv ny- och ombyggnad.

Arkitekter, konsulter, byggföretag, politiker och beslutsfattare. För att dessa behöver känna till det mest prisvärda och effektiva bidraget till branschens behov av energieffektivisering som kombinerat med klimatsmarta materialval gör det lätt att uppnå behoven i färdplanen till klimatneutralt byggande 2045.

Ebba Michelsson (Tengbom Finland), gick kursen våren 2012

Gick kursen 2012. Fick en allmän insikt om hur hus bör planeras och vilka är de viktigaste sakerna man bör ta hänsyn till i samband med planeringen av både hälsosamma och energisnåla byggnader. Insikt om att detta inte bara gäller småhus utan alla sorters byggnader.

Intressant information men också gemenskapen och människor från olika delar av byggindustrin, både planerare och byggare och olika ingenjörer.

Alla inom byggindustrin, såväl planerare, ingenjörer och byggare samt byggföretag och kommuners eller andra större instansers fastighetsansvariga.

Aron Aspenström (Tengbom) gick kursen hösten 2014

Jag gick kursen hösten 2014. Kursen har varit värdefull för min yrkesmässiga utveckling så till vida att jag fick en avsevärt bättre grundkänsla för vad energieffektivt byggande innebär på riktigt, både på ett konkret och på ett övergripande plan, och där är passivhustänket fundamentalt. Efter denna kurs har jag mycket lättare kunnat leda projekt mot rätt hållbarhetsfokus.

Givande studiebesök och gästföreläsare gav bra variation och komplement åt de teoretiska studierna. Kursledarna förmedlade även mycket kunskap ”hands on”, med konkreta exempel och tillämpningar, vilket var bra.

Jag skulle rekommendera kursen till alla som är involverade i byggbranschen och som verkligen vill gå på djupet med energieffektivt byggande. Oavsett om du är ingenjör, arkitekt eller fastighetsförvaltare finns relevant och samtida kunskap att hämta i denna kurs.

Charlotte Winkler (WSP), gick kursen hösten 2010

Kursen gav mig verktyg att kommunicera vikten av kvalitet och energieffektivitet vid byggprojekt.

Gedigen genomgång av tekniken, komponenter, helheten och goda exempel.

För att ge ökade kunskaper inom energieffektivt byggande bland flera aktörer.

Vahid Darejati (Temagruppen), gick kursen hösten 2016

Ett fantastiskt tillfälle att lära nästan allt om ett system som egentligen borda vara ” den normala vägen” att bygga hus. Med rätt arkitektur i kombination med rätt byggtekniskt system kan man verkligen värna och vinna naturen och miljön.

Det bästa är att man får en övergripande bild av hela processen och filosofin bakom. Från detaljnivå och materialval ända fram till den stora kosmiska bilden av solen som största energikällan för människor.

Även för mig som alltid har varit intresserad av detta system under hela min karriär som arkitekt har kursen varit ytterst intressant.

Alla som brinner för ”god arkitektur” och känner sig manade att respektera jordens begränsade resurser för en ljusare framtid borde utrusta sig med kunskapen om passivhus.

Visst kan man alltid förbättra och utveckla varje system, men med dessa kunskaper får man den bästa grunden som man kan tänka sig för en bättre framtid som samhällsbyggare.