Passivhus Plus och Premium räknar med energivinster

För att bemöta den ökande användningen av förnybar energi inför Passivhaus Institut nya kategorier. Dessa beaktar inte bara husets energibehov utan också energin som genereras med byggnaden, t.ex. med solceller. Därmed är passivhuset också väl rustat för den nya EU-riktlinjen om "Nearly Zero-Energy Building".

"Att generera ett överskott av energi med en byggnad är inte bara möjligt utan ofta meningsfullt", menar professor Wolfgang Feist från Passivhaus Institut. Men det gäller att räkna ärligt. "Just på vintern när man värmer upp som mest är vinsten från solvärme ofta liten. Det räknar sig endast om också byggnadens energibehov är lågt."

Därför kommer energieffektiviteten alltid att vara basen för passivhusstandarden. Därutöver värderar de nya kategorierna huruvida det resterande behovet täcks med förnybar energi. Märkningen "Passivhus Plus" ges till hus som producerar ungefär lika mycket energi som de förbrukar. Sigillet "Passivhus Premium"  intygar att det produceras ett energiöverskott med byggnaden.

För att följa utvecklingen av passivhusmärkningen, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.

På bilden: Belfield Homes (Philadelphia, USA), vinnare av Passive House Award 2014. Foto: Sam Oberter Photography.