Passivhusdagar och Villa Circuitus år 2

Återigen deltog Villa Circuitus i de internationella Passivhusdagarna. Ett 30-tal besökare kom till det runda huset utanför Växjö, privatpersoner såväl som studenter från programmen Byggnadsutformning och Byggteknik på Linnéuniversitetet.

I och med Passivhusdagarna 2017 har Circuitus fullbordat sitt andra år och det är dags för uppföljning igen:

Värmepumpen har förbrukat 1800 kWh för hela årets värme och varmvatten.
Den totala energianvändningen för allt – värme, varmvatten, drivel för pumpar och fläkten, belysning inne och ute, samtliga hushållsapparater, elbil och elcykel – har uppgått till 5002 kWh i år. Solen svek, huset producerade endast 2800 kWh.

Sammanfattningsvis låg Circuitus energianvändning på 28,4 kWh per kvadratmeter och år, och energiproduktionen på 16 kWh/m2år.
För jämförelse: En vanlig villa idag använder mellan 70-200 kWh energi per kvadratmeter och år.

Temperaturen inomhus ligger mellan 22-25 grader året runt. Huset kyls sommartid, även detta ingår i den totala energianvändningen.