Arkitekturpris för passivhus

IG Passivhus Sverige presenterar: Svenska Arkitekturpriset för passivhus 2019!

Syftet med detta pris är att visa att man kan kombinera energieffektiv byggnation med god arkitektur. Tävlingen är öppen för arkitekter som antagit utmaningen att förena design med teknisk kompetens, funktion med hållbarhet och komfort med gestaltning. Arbetet ska ha resulterat i ett kvalitetssäkrat passivhus som är verifierat med energiberäkningsprogrammet PHPP. Läs mer om krav och kriterier nedan.

Prissumman är 50 000 kronor. En jury bestående av passivhusexperter och arkitekter väljer fem finalister i slutet av augusti 2019. Därefter sker en allmän omröstning på vår webbsida fram till 30 september 2019. Priset delas ut under Passivhuskonferensen den 10 oktober 2019.

Sista  anmälningsdatum för projekt är den 31 maj 2019.

Anmäl ditt projekt (eller föreslå annat projekt) till simone@igpassivhus.se

Tävlingskrav och bedömningskriterier:

- Byggnaden ska vara ett Energisparhus eller Passivhus enligt PHI, med eller utan certifiering.

- Byggnaden ska vara färdigställd i Sverige 2018 resp. max. 5 år gammal.

- Alternativt kan byggnaden vara skapad av en svensk arkitekt i Norge, Danmark, Finland, Baltikum (samma tidskrav som ovan gäller).

- Design och funktion ska vara ändamålsenliga (omdömen från beställare, byggherre, hyresgäst, drifttekniker).

- En text ska bifogas ansökan som beskriver arkitektens tankar, samhällsnyttan och mottagandet.

- Om byggnaden inte är certifierad enligt PHI krävs en beräkning med PHPP 9 med samtliga indata införda (kommer att kontrollberäknas).

- Materialval och hållbarhet ska redovisas och kommer att bedömas.

- Uppmätta förbrukningsvärden ska redovisas helst för ett år, dock minst för en vinterperiod. Förbrukning av värme, varmvatten och fastighetsel/verksamhetsel/hushållsel ska redovisas, helst separat.

Bild ovan: Arkitekt Marcus Jansson överlämnar Arkitekturpriset 2013 till arkitekt Kent Pedersen för Södra Climate Arena i Växjö.