Fördelar med passivhus


Elmeskolan, Älmhult. Foto: Horisont Arkitekter

Värmen stannar i huset

Ett genomgående välisolerat klimatskal med 300-400 mm isolering, 3-glasfönster med isolerande karm samt obrutet lufttäthetsskikt säkerställer att värmen stannar i huset. OBS! Lufttäthetsskiktet måste inte vara en PE-folie.

Ett passivhus får sin tilluft via ett FTX-system med hög återvinning. Värmeväxlaren återvinner minst 75% av värmen i frånluften och överför den till den friska uteluften.

Detta betyder att den kalla uteluften vid exempelvis 0°C genom värmeväxlingen uppnår en temperatur av minst +16°C. Detta ger ett väldigt lågt behov av tillskottsvärme.

Inte bara allergiker och astmatiker uppskattar den pollenfria och dammfria luften i ett passivhus.

Solen värmer gratis

Ett passivhus erhåller värmevinster genom solinstrålning, personvärme och hushållsapparater.

Under sommaren hindrar solavskärmning övertemperaturer inomhus. Under de kalla vintermånaderna värms luften ytterligare via återvunnen frånluft. Därför är värmesystem i passivhus betydligt mindre än i normala hus,  oberoende om man väljer att värma via tilluft eller med ett enkelt vattenburet värmesystem.

De mångåriga mätningarna i det första passivhuset i Darmstadt, Tyskland, byggt 1991, visar att värmeeffektbehovet för ett rum på 20 m² vid exempelvis  -14°C utetemperatur, motsvarar två stycken 75 W glödlampor för att hålla över 20°C inomhus under vinterdagarna.

Passivhus sparar energi och pengar

Är passivhus även betalbart för vanliga människor?:  JA!

Merkostnaden ligger främst i isoleringen och bättre fönster. FTX-system är standard i svenska nybyggnationer och således ingen merkostnad. Genom ett enkelt och smart värmesystem kan man kompensera en del av de merkostnader som den tjockare isoleringen medför. Viktigt är att som byggherre kontakta rätt arkitekter och projektörer med passivhuskompetens som kan passivhus i sin helhet och som utbildar och leder byggare med kvalitetssäkring fram till rätt resultat.

Här ligger idag tyvärr fortfarande merkostnader för passivhusen i Sverige som ska undvikas framöver. Totalt sett börjar huset gå med vinst efter bara ett fåtal år pga. de låga driftkostnaderna för uppvärmning och underhåll. Uppvärmningskostnaden för rätt genomförda passivhus ligger på 5-10 SEK/m² och år (beroende på vilket uppvärmningssystem man väljer). En 150 m² stor passivhusvilla med bergvärmepump ligger på uppvärmningskostnader av ca 1000 SEK för hela året. Observera att varmvattenanvändningen är användarstyrd och inte ligger med i siffran för värmekostnader.

Nöjda hyresgäster tack vare den höga komforten i passivhus

Även om passivhusen sparar energi och värmekostnader så innebär de definitivt ingen besparing på komforten.

Boende i passivhus uppskattar just den höga komforten och det unika inomhusklimatet.

Tack vare den goda isoleringen är innerväggar och golv lika varma som de byggnadsdelar som angränsar till uteluften. Detta skapar ett behagligt klimat utan drag och kallras och med jämn temperatur.

I en del hus har man dålig luft i sovrum pga. att dragproblem med uteluften, eller så gör ljud från exempelvis trafik att man har stängt igen uteluftsdonen. Tack vare FTX-systemet finns inte dessa problem i ett passivhus.

Fukt och mögel är uteslutet i ett passivhus - obruten lufttäthet och kontinuerligt luftutbyte garanterar att kondensbildning och fuktskador inte uppkommer. Inte ens kondens på fönstrens insida finns i kvalitetssäkrade passivhus.

Över 50 000 passivhus i hela världen

Med så många uppförda byggnader behöver man inte uppfinna hjulet igen och igen, men konstruktioner måste anpassas och optimeras för nationella förutsättningar och byggtraditioner.

Passivhusens filosofi är att inte föreskriva ett speciellt byggnadssätt. Det handlar mycket mer om en kvalitetsstandard än en byggnadsstandard. Det finns massiva passivhus, passivhus i trä och även blandade konstruktioner. Valet beror på typ av byggnad, verksamhet, lokala resurser och miljöaspekter i helheten. Kvalificerade arkitekter med kunskap om passivhus kan rita vilken typ av byggnad som helst. Det finns hustillverkare med standardlösningar för köldbryggsfria konstruktioner
och passivhuskomponenter beprövade sedan många år.

Speciellt stor utveckling/framgång har lokaler uppförda i passivhusteknik - skolor, förskolor, kontor, idrottshallar, fabriker, kyrkor och hotell finns idag som passivhus. Här är merkostnaden oftast mindre än 2%, vilket har med kompaktheten, standardiseringen och ett lagenligt föreskrivet ventilationssystem att göra, vilket i Sverige redan idag är standard i lokalbyggnader och inte innebär några merkostnader för passivhus.