Fönster

Tillverkare Beskrivning Kontakt Certifikat
Ekstrands Dörrar & Fönster Certifierade passivhusfönster (trä) med isolering i karm och båge (inåtgående). www.ekstrands.com
bo.ekstrand@ekstrands.nu
 
Rehau AB Certifierade passivhusfönster i plast (inåtgående). www.rehau.se
info-orebro@rehau.se
 
SIA „i2” Certifierade passivhusfönster i trä/aluminium. www.smartwin.eu/
michael@i2.lv
 
Svenska Fönster Certifierade passivhusfönster (inåtgående). www.svenskafonster.se
esko.niskanen@svenskafonster.se
 
Wiegand Fenster Certifierade passivhusfönster trä/aluminium (inåtgående).
På hemsidan finns över 300 beräknade köldbryggor för fönstermontaget.
www.wiegand-info.de
info@wiegand-info.de
 

Fler certifierade passivhusfönster finns här.