Kriterier

Passivhus kännetecknas av en särskilt hög termisk komfort med minimal energiförbrukning. Utförandet ska vara lufttätt och utan köldbryggor.
I allmänhet ger passivhusstandarden utmärkt kostnadseffektivitet särskilt när det gäller nybyggnation. Beroende på behovet och produktionen av primärenergi kan klasserna Passivhus Classic, Plus eller Premium uppnås.

Följande kriterier för passivhus enligt den internationella standarden har fastställts av PHI:
(Finns här in en översikt på engelska)

Passivhus Classic

- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/m² år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 60 kWh/m² år
- Produktion av förnybar primärenergi** 0 kWh/m² år

Passivhus Plus

- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/m² år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 45 kWh/m² år
- Produktion av förnybar primärenergi** ≥60 kWh/m² år

Passivhus Premium

- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/m² år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 30 kWh/m² år
- Produktion av förnybar primärenergi** ≥ 120 kWh/m² år

För renovering till passivhusstandard enligt EnerPhit gäller följande kriterier:

Enerphit Classic

- Specifikt årsvärmebehov max. 25 kWh/m² (måttligt kallt klimat), 30 kWh/m² (kallt klimat), 35 kWh/m² (arktiskt klimat)
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 1,0 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 60 kWh/m² år + EnerPHit-påslag
- Produktion av förnybar primärenergi** 0 kWh/m² år

Enerphit Plus

- Specifikt årsvärmebehov max. 25 kWh/m² (måttligt kallt klimat), 30 kWh/m² (kallt klimat), 35 kWh/m² (arktiskt klimat)
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 1,0 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 45 kWh/m² år + EnerPHit-påslag
- Produktion av förnybar primärenergi** ≥ 60 kWh/m² år


Enerphit Premium

- Specifikt årsvärmebehov max. 25 kWh/m² (måttligt kallt klimat), 30 kWh/m² (kallt klimat), 35 kWh/m² (arktiskt klimat)
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 1,0 oms/h.
- Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 30 kWh/m² år + EnerPHit-påslag
- Produktion av förnybar primärenergi** ≥ 120 kWh/m² år

* i förhållande till byggnadens referensarea
** i förhållande till byggnadens klimatskal speglat mot marken, s k fotavtryck