Vegaskolan, Vännäs


Passivhusplaneringsteam: Sweco Architects, Sweco Systems, Sweco Structures
Certifieringsansvarig passivhusexpert: arkitekt Thomas Greindl,  Sweco Architects

Vegaskolan i Vännäs har byggts ut med en passivhuscertifierad huskropp som länkar ihop de två delar av den befintliga skolan som skulle behållas (1800 kvm var utdömda och revs). Efter utökningen innehåller byggnaden en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek. Skolan är 4500 kvm stor och ger plats för 600 elever och 35 lärare.

Stor vikt har lagts vid en giftfri miljö och ekologiska samt återvinningsbara material. Skolan kommer att hållbarhetscertifieras som "MiljöByggnad guld". Grundkonstruktionen består av ett lättbalksystem i trä "Masonite" som kläs med högtryckslaminerade Trespa fasadskivor och ett passivhuscertifierat glasfasadsystem.

Nya Vegaskolan togs i drift lagom till höstterminen 2015.

Foto: Agneta Johansson/SR