Vad är ett passivhus?


Högåsskolan Knivsta. Foto: Anders Fredriksén

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing på upp till 75% jämfört med byggnader som uppfyller de kommande BBR-kraven.

Detta uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:

1. Minimera värmeförluster

2. Optimera värmevinster

Avgörande för passivhusens framgång är - utöver den stora energibesparingen - den höga komforten och hållbarheten pga. de ingående komponenternas höga kvalitet.

Här hittar du certifierade passivhuskomponenter

Komforten uppnås både sommar- och vintertid, vilket endast är möjligt när man följer de planerings- och kvalitetsprinciper som ligger i passivhuskonceptet.

Genom rätt planering, kompakthet, placering och optimering av arbetsrutiner under projektering och utförandet, rätt produkter och materialval samt genomarbetad kvalitetssäkring minimerar man värmeförlusterna.

PHPP - världens  ledande verktyg för energiberäkning och passivhusplanering

För att projektera ett passivhus behöver du beräkningsprogrammet PHPP som finns att köpa på Passivhusinstitutets webbplats. Det består av en samling excel-kalkylblad där energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta faktorer. Tusentals användare i hela världen arbetar med PHPP på grund av de pålitliga beräkningarna och det lätthanterliga upplägget som samtidigt ger god insyn i hur ett passivhus fungerar.

Passivhusens grundprincip är basen för alla kommande byggnadsstandarder som nollenergihus eller plusenergihus.

Läs mer om passivhus och hur man bygger rätt i vetenskapsdatabasen Passipedia. Som medlem i IG PH Sverige får du gratis tillgång till alla vetenskapliga sidor som ger dig information om aktuella projekt, pågående forskning och utvärderingar i hela världen.