Passivhusförskola planeras i Årsta

Passivhusförskolan Skogslunden i Åkersberga står som förebild när Årsta ska bygga sin första eko-förskola i passivhusstandard. Skälet är att det behövs många fler förskoleplatser i Årsta de närmaste åren, och staden har bedömt att det går att bygga mer på tomten där nuvarande förskola står. Man räknar med att få igen den något högre byggkostnaden för passivhusstandard i form av stora energibesparingar under byggnadens livstid.
– Jag tror att det kommer att bli jättebra. Det är roligt att vi får vara först att prova det här i vår stadsdel och att få göra något miljövänligt, säger Elisabeth Richter Hagert, förskolechef i Enskede-Årsta-Vantör.
Förskolan uppförs i två plan med eget tillagningskök och ska kunna ta emot som mest 108 barn. Samtidigt utökas gården och får ny lekutrustning och nya förråd. Vid planeringen har man tagit hjälp av Andreas Behm-Fredin som är certifierad passivhusexpert på Tyréns. Den nya förskolan ska stå klar hösten 2015.

Läs hela artikeln i tidningen Årsta/Enskede.

Förebilden för den nya passivhusförskolan i Årsta: certifierade Skogslunden i Åkersberga