Passivhusförskolan Lustigkulla nominerad till Swedish Design Awards 2018

Lustigkulla förskola i nya stadsdelen Alsike utanför Uppsala är en av fyra finalister till Swedish Design Awards 2018 i klassen "Arkitektur - realiserade projekt". Förskolan med teknik- och naturvetenskapligt tema är byggd med passivhusstandard och skapar en pedagogisk lärmiljö för 150 barn och 30 anställda.

Lustigkulla Förskola är en ny förskola i två våningsplan med passivhusstandard och åtta avdelningar i Alsike, Knivsta kommun. I centrum av förskolan finns ett stort atrium med ett mattorg istället för matsal, samt en vinterträdgård som kan användas av barnen för pedagogisk odling av växter. Byggnadens nedskalade former skapar mindre och varierade uterum som stöttar verksamhetens pedagogiska verksamhet och förstärker kontakten mellan ute och inne.

- Vi är väldigt glada att se vårt första learningprojekt i Sverige färdigställt. Det har varit ett spännande arbete att hjälpa Knivsta kommun att ta fram utforskande och kreativa lärmiljöer för en förskola med inriktning på naturvetenskap och teknik. I mitten av kärnan finns vinterträdgård för inomhusodling året runt, vilket ger barnen en fin inblick i ett kretslopp, säger Britta Forestier, kreativ ledare på Arkitema i Stockholm.

Kärnan i husen består av olika kreativa ateljéer som är tillgängliga för hela förskolan. Varje ateljé har ett eget tema för att användas på olika sätt i den dagliga pedagogiska verksamheten. Varje husdel får också sin egen entré för att skapa en starkare tillhörighet för varje avdelning. Förskolans passivhusteknik gör byggnaden mycket energisnål och beräknas kunna spara upp till 70 procent av energiförbrukningen.

- Förskolan är ett passivhus, vilket innebär att huset är energieffektivt, välisolerat och värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det skapar ett mycket behagligt inomhusklimat och en display i vinterträdgården visar husets energiförbrukning för barnen som lär sig om hur deras förskola bidrar till en bättre miljö, säger Britta Forestier.

Alsike är ett område där kommunen planerar nya bostadsområden, handel, skola samt förskola som kommer att uppföras under de närmsta åren.

Fakta
Adress: Brunnbyvägen 114, Knivsta
År: 2015-2017
Omfattning: 1 900 m²
Beställare: Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt: Arkitema Architects