Passivhusförskolan Trädgårdsstaden öppnade sina dörrar för de första barnen

Den 10 april 2012 öppnades tre av fem hemvister i den nya förskolan i Skövde.

Förskolan, som är ett passivhus i två våningar, har förutom fem hemvister två torg. Torget på entréplan kommer att rymma bland annat matsal. På torget en trappa upp utformar konstnären Marie Dahlstrand en scenografi för barnen att skapa vidare i.

På Trädgårdsstadens förskola verkar man för en hållbar framtid. Här får barnen utveckla sina förmågor i samspel med miljön. Ett ekologiskt förhållningssätt präglar hela förskolan. Man vill verka för en mångfald i det inre och yttre miljö samt i relationen till varandra.