LSS Mörarp

Nybyggd gruppbostad, speciellt utformad för att minska stress och öka tryggheten hos boende och medarbetare. I idylliska Mörarp strax utanför Helsingborg har Emrahus byggt ett helt nytt LSS-boende för människor med en diagnos inom autismspektrum med eller utan utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar.

Huset är ett klimatsmart passivhus vilket innebär att det är både tätt och tyst. Stressande ljud från korridorer eller grannlägenheter stängs ute så att varje lägenhet blir tyst.

I den fasta inredningen används jordnära färger för att skapa en lugn miljö och tillsammans med medarbetarna har platser för scheman och administrativa verktyg utformats så att de känns naturliga i miljön.

Emrahus bygger alla sina hus med utökad tillgänglighet, här finns extra mycket utrymme i samtliga rum och korridorer. Det gör också att man kan bo kvar hela livet, även om de fysiska förutsättningarna ändras.

Foton: Emrahus