Villa Björken

Ort: Upplands Väsby
Entreprenör: Fiskarhedenvillan
Omfattning: 176 kvm referensarea
Inflyttning: 2012

Villa Björken var Sveriges första internationellt certifierade villa i passivhusteknik.  Villan har en referensarea på 176 m², en öppen planlösning med stort vardagsrum och kök i nere plan och fyra sovrum och ett allrum på plan 2.

Alla konsulter och projektledare som har varit med i projektet är internationellt certifierade passivhusexperter.

Huset värms upp via en minivärmepump på 3,4 kW. En blandning av golvvärme och väggvärme ger boendet högsta möjliga komfort.

Ventilationsaggregatet har en faktisk verkningsgrad över 92%.

Den viktiga solavskärmningen utförs genom ett skärmtak samt yttertaket på söderfasaden. Mot väster används en solstyrd solavskärmning. Det är en vertikal utvändig markis som aktiveras då solinstrålningen på sommaren blir allt för intensiv. Markisen tar bort över 90% av den instrålande solenergin och håller inomhustemperaturen på en behaglig nivå. Trots detta går det att titta ut genom markisen.

Solceller på takets södra sida producerar lika mycket solenergi som huset behöver för köpt energi av värme, varmvatten och fastighetsel (enligt BBR). Grästak (sedum) på andra sidan markerar tydligt miljö- och energitankar i projektet.

Passivhuscertifikat

Faktablad Villa Björken

Energideklaration