Villa Winkler


Familjen Winkler i Halmstad bestämde sig tidigt att bygga sitt 1,5 planshus med bättre energiprestanda än vad Boverkets Byggregler kräver. Familjens val blev att följa den internationella passivhusstandarden vid projekteringen. Anledningarna till det var att denna sedan många år är ett beprövat byggsätt och koncept. Vidare finns det många komponenter, som certifierats för att passa standarden och beskrivningar av byggnader enligt denna finns samlade i vetenskapliga skrifter.

Efter att ha besökt Fiskarhedenvillans Villa Björken och även etablerat kontakt med företagets passivhusexperter, bestämde familjen sig för att anlita hustillverkaren från Borlänge för att leverera deras framtida hem. Att även familjens ena hälft, Charlotta Winkler, genomgått PHI kurs till certifierad passivhusexpert, bidrog till beslutet att bland annat projektera efter att uppnå PHIs energiprestanda på 15 kWh/m2 och år.

Fiskarhedenvillan har i Joni Bygg från Laholm hittat mycket kunniga och engagerade hantverkare, vilket krävs för att utföra det noggranna detaljarbete, som ligger till grund för att säkerställa kvalitén i genomförandet.

Nu har huset stått i fyra år, och en energiutvärderingen har gjorts. Den visar att Villa Winkler går med elplus. Husets solcellsanläggning producerar mer el än familjen gör av med, inklusive hushållsel:

Producerad el: 5 208 kWh/år
Köpt el: 4 179 kWh/år
5 208 – 4 179 = 1 029 kWh/år

Grunden för detta fantastiska resultat har lagts med att bygga huset med bästa möjliga klimatskärm. Därefter har man valt effektiva och styrbara installationer som ytterligare sänker energiförbrukningen.

Läs mer om konceptet och resultatet på Charlottas blogg:

http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/Vilka-vi-ar/Newsroom/WSP-bloggar/Passivhus/