Bo17, HSB-radhus i Linköping

Ort: Linköping
Inflyttning: 2017

I Linköping har HSB byggt tre radhus i samband med bomässan Bo17.
Husen är uppförda i Vallastaden och har certifierats internationellt som Energisparhus via Passiv Haus Institut. 

Kvarterets stora variation av byggnader och byggnadshöjder och de små radhustomterna har hanterats genom att skapa platser utomhus med så mycket privat känsla, och solljus som möjligt. Stora delar av fastigheterna blir bebyggda och de obebyggda delarna av tomterna ska dels kunna omfatta en hel del funktioner och dels fungera som vistelse- rekreationsytor.

På den lilla tomten finns vinterträdgård, takterrass och en skyddad trädgård. Dessa funktioner har fått ge liv till husens gestaltning som i grunden är en enkel husvolym där de olika radhusen skiljs åt med en liten förskjutning mellan husen och variation i kulör. På denna volym adderas vinterträdgård med takterrass och förrådsbyggnad samt en gestaltning av trädgården som en del av huset i form av plank och spaljéer.

I planeringen av fastigheterna har man jobbat mycket med att skapa kontakt mellan inne och ute och ta bort känslan av gränser mellan de två funktionerna.

Planlösningen är öppen med kök och vardagsrum på bottenplan och ett allrum på övre planet med mycket kontakt mellan planen genom en större öppning i bjälklaget.

På båda planen finns direkt utomhuskontakt i form av trädgård och vinterträdgård på bottenplan och takterrass kopplad till allrummet på övre planet. Det stora hålet mellan planen ger kontakt mellan takterrass, allrum, vardagsrum och trädgården på bottenplanet. Sovrummen är placerade på övre planet.

Certifikat