Villa Skoghem, Åre

Villa Skoghem har som mål att uppnå den internationella passivhusstandarden enligt PHI. Det innebär bl.a. att huset är utformat för att ta till vara på solenergin som kommer in genom fönstren, värmen som alstras av de boendes kroppar och från hushållsmaskiner. På årets kallaste dag ska huset kunna värmas med 30 värmeljus.

Det är dock svårt i kalla Åre att komma så långt ner som till 15 kWh/m2år i värmebehov. Klimatet och husets form innebär trots bästa komponenter större värmeförluster än för en villa exempelvis i södra Sverige. För att inte göra avsteg från kvalitén bestämdes det att certifiera huset internationellt, oavsett om det blir ett passivhus eller energisparhus. Det vet man inte förrän huset är klart och sista lufttäthetsmätningen är gjord.

Material som används ska vara bedömda i Byggvarubedömning eller Sunda Hus och ha lägst ”Accepteras” respektive B, samt vara fria från PVC. Byggherren eftersträvar att uppnå Miljöbyggnad guld.

Arkitekt
David Fredlund, DF Design

Landskapsarkitekt
Helene Wahlberg,
Tema arkitekter

Byggentreprenör
Jim Gällros, Ekobygg

VVS-konstruktör
Johanna Nordlund, Incoord

Övriga rådgivare
Simone Kreutzer
Tommy Wesslund
Michael Staffas
Thomas Greindl

Läs mer om projektet här.