Villa Zana Canpolat

Denna villa byggdes i Vikensved utanför Växjö under 2016 och uppfyller de internationella kriterierna för energisparhus från PHI.

Designen och storleken för byggnaden samt Växjö-klimatet kräver högkvalitativa komponenter och lösningar för att lyckas klara ett årsvärmebehov på nära 15 kWh/m2.

Specifikation:

-         Ytterväggar med 450 mm isolering, U-Värde på 0,087 (W/m2K)

-         Tak med 600mm isolering,  U-Värde: 0,066 (W/m2K)

-         Bjälklag med 350mm isolering, U-Värde: 0,116(W/m2K)

-         Fönster och fasadpartier har ett monterat U-Värde: < 0,87(W/m2K)

-         FTX med 93% värmeåtervinning säkerställer en komfortabel, varm, sunt och ren inomhusmiljö.