Brage förskola, Sigtuna

Ort: Sigtuna
Arkitekt: TOL Arkitekter
Beställare: Komfast, Sigtuna kommun
Entreprenör: COBAB Sverige AB
Kapacitet: 170 barn
Inflyttning: 2019

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta.Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcellernas kapacitet till fullo.

Huset består av 2 fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts samman till en enhet men med förskjutningar. Fasadmaterialet består av cederträ, granitkeramik, fibercement och glas.

Brage förskola är en miljösatsning och klarar energikraven för den internationell standarden "Passivhus Plus". Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Passivhuscertifikat