Förskolan Humlan, Årsta

Ort: Årsta, Stockholm
Arkitekt: Aperto Arkitekter
Beställare: SISAB
Omfattning: 1222 kvm bruttoarea
Kapacitet: 108 barn
Inflyttning: 2019

Förskolan Humlan i Årsta är SISAB’s (Skolfastigheter i Stockholm) första passivhus och certifieringen innebär höga krav på byggnation och administration. Bruttoarean är 1 222 m2 och huset omfattar två våningar med sex förskoleavdelningar. Tomtarean är 3 355 m2.

Tidigare har SISAB beslutat att alla nya byggnader som bolaget bygger ska certifieras som Miljöbyggnad. Med Humlan ville SISAB prova att bygga enligt kraven för passivhus för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Genom att bygga i två våningar fick barnen mer yta att vara ute och leka på, eftersom gården inte behöver tas i anspråk på samma sätt som om det varit ett plan.

Passivhuscertifikat förskolan Humlan.