Hedlunda, Umeå

Foton: Felix Gerlach

Ort: Umeå
Arkitekt: Sweco
Beställare: Umeå kommun
Omfattning: 1322,5 kvm referensarea
Inflyttning: 2014

En kombination av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom hållbart byggande hos Swecos konsulter har banat väg för världens nordligaste internationellt certifierade passivhus. 

Sweco har tagit ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter, samt markprojektörer och landskapsarkitekter.

Stor vikt har lagts vid att integrera arkitektur, hållbarhet och pedagogik. Med utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken har byggnaden utformats ur barnens perspektiv, med många inbyggda möjligheter och rum för kreativt skapande och projektarbete.

Byggnaden som har 2 plan  är också utrustad med ett avancerat styrsystem som i varje rum ser till att solinstrålning, belysning, ventilation och värme samverkar för att ge en behaglig inomhusmiljö och minimal energianvändning.

Passivhusplaneringsteamet ansvarade för arkitekttävling och koncept, passivhussamordning energi, rådgivning och planering VVS, el, konstruktion, lufttäthet, passivhuskomponenter, val av giftfritt förnybart byggmaterial, hållbarhet, Breeam certifikat, PH certifikat, samordning och utbildning av entreprenörer.

Passivhuscertifikat Hedlunda (PDF)

PHPP-beräkning Hedlunda (PDF)