Skogslunden, Åkersberga

Ort: Åkersberga
Arkitekt: bleck arkitekter
Omfattning: 877 Atemp
Kapacitet: 90 barn

Det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Åkersberga var först i Sverige med att satsa på att bygga en förskola med internationell passivhuscertifiering.

Förskolan har en referensarea på 821 m² (ATemp = 877 m²) och fem avdelningar med 90 barn. Konstruktionen består av en bärande betongstomme och trä-lättregelsystem med cellulosaisolering. Uppvärmningen sker via solfångare och en värmepump som har en effekt på 8,4 kW. En markollektor förvärmer luften vintertid och förkyler sommartid. Även grästaket visar barnen hur miljövänligt man kan bygga.

Verksamheten om Skogslunden under första året: ”Personal och barn trivs fantastiskt bra på Skogslunden, lokalerna är jättefina. Den största skillnaden mellan vanliga förskolor och Skogslunden är ljuset i och med alla fönster på innerväggarna och ytterväggarna samt ljudet som är så reducerat pga. en så bra ljudisolering.

Fastighetsägare om Skogslunden under först året: ”Vi är jättenöjda med huset, både utseende-, utförande- och energimässigt. Vi har fått mycket beröm från besökare både för färgsättning, utemiljö och verksamhet. Att det sen ”går” väldigt bra energimässigt är alla glada över. Vår förvaltare för kommunala lokaler vill att vi bara ska bygga passivhus, vi kommer förhoppningsvis att bygga flera.”

Certifikat

Uppföljning Skogslunden (pdf)

PHPP-beräkning Skogslunden (pdf)

Faktablad Skogslunden 

Energideklaration