Trädgårdsstaden, Skövde

Ort: Skövde
Arkitekt: Glantz Arkitektstudio
Entreprenör: Calles Bygg
Kapacitet 110 barn
Inflyttning: 2012

I Skövde står den andra certifierade passivhusförskolan i Sverige. Byggnaden är väldigt kompakt. Konstruktionen består av en stålstomme och ett genomgående lättregelsystem i trä med cellulosaisolering. Samtliga U-värden ligger under 0,10 W/m²K.

Trädgårdsstadens förskola värms med fjärrvärme, som distribueras i huset via ett vattenburet system. Förskolan har ett eget matlagningskök, överskottsenergin används för uppvärmning av lokalerna.

Calles Bygg, en lokal entreprenör i Skövde, byggde huset med högsta noggrannhet och kvalitet. Detta visade sig efter andra lufttäthetsmätningen med resultatet n50=0,06 oms/h (q50=0,04 l/sm2), dvs. TIO GÅNGER bättre än de redan högt ställda kraven i passivhuskriterierna!

Certifikat

PHPP Trädgårdsstadens förskola (pdf)

Passivhuscertifikat Trädgårdsstadens förskola

Faktablad Trädgårdsstadens förskola

Rapport uppföljning år 1 Trädgårdsstadens förskola

Rapport uppföljning år 2 och 3 Trädgårdsstadens förskola