Centrum för idrott och kultur CIK, Knivsta

Ort: Knivsta
Arkitekt: Norconsult
Beställare: Knivsta kommun
Energiklass: A
Inflyttning: 2019

CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning som skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen. CIK ska bli en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta. CIK är kommunens hittills största byggprojekt.

Anläggningen som byggs i flera våningsplan kommer att bestå av:

  • Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för ungefär 300 personer
  • Kampsportslokal med två träningsmattor
  • Scenkonstlokal med plats för ungeför 400 sittande
  • Ishall med plats för 300 åskådare
  • Gemensamma kommunikationsytor med café, föreningspentryn, föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum

Anläggningen ska certifieras enligt internationell passivhusstandard vilket innebär att den blir mycket energisnål, komfortabel och kvalitetssäkrad. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. Betong används för mötet med marken i grundläggning och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå detta och de spektakulära takstolarna med långa spännvidder framför allt i ishallen är i trä med underliggande dragstag i stål. Klimatskal, d.v.s. ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med beaktande av ett minimerande av köldbryggor.

System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst. CIK:s ishall blir troligen världens första passivhus-ishall.

Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand. Man använder material som inte ska behöva underhåll i största möjliga utsträckning, man väljer lösningar i trä i första hand och där det inte är möjligt andra material som klarar de krav som ställs. Detta minimerar antalet material i sig vilket är eftersträvansvärt.

Energideklaration

Illustrationer: Norconsult